Bestil tid: +45 42 47 34 50 - eller kontakt her: kontakt@psykologtrinemundbjerg.dk


Jeg holder ferie i perioden 7.-15. maj 2024, hvorfor der vil kunne forventes længere svartider.

Praktisk info

Hvor finder du mig?:
Jeg holder primært til på mit kontor i Holstebro Psykologklinik, hvor de fleste af mine samtaler og forløb afholdes.

Adressen er Vestergade 16, 2. Sal, 7500 Holstebro.

Vær opmærksom på, at der er tidsbegrænset parkering foran bygningen.

Betaling:
Betaling sker via bankoverførsel og der faktureres løbende.

Afbudspolitik:
Afbud skal ske via opkald eller SMS til 42 47 34 50 senest 24 timer før aftalen, ellers betales fuldt honorar.

Dansk Psykolog Forening: 
Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening.

Tavshedspligt, journalisering og aktindsigt:
Som psykolog har jeg tavshedspligt, og jeg følger Dansk Psykolog Forenings anbefalinger i forhold til journalisering, det betyder, at jeg løbende fører journal over forløbet i et online journalføringsprogram der lever op til retningslinjerne gældende for datasikkerhed og GDPR.

Journalerne gemmes i 5 år, i henhold til Psykologloven.
Journalerne bliver ikke delt med myndigheder eller andre instanser og fremkommer ikke på Sundhed.dk.
Som klient har du mulighed for at søge aktindsigt i din journal.

Samtykke:
Ved opstart af et forløb giver du samtykke til, at jeg indsamler, registrerer og behandler personfølsomme oplysninger. Samtykket er gældende så længe dit forløb er aktivt.