Bestil tid: +45 42 47 34 50 - eller kontakt her: kontakt@psykologtrinemundbjerg.dk

Jeg holder fri fra d. 18/6-24/6 2024, hvorfor der vil være længere svartid på henvendelser.

Depression

Depression er en psykisk sygdom der er karakteriseret ved vedvarende nedtrykthed, nedsat lyst og interesse, nedsat energi og øget træthed. 

Hvis man har en depression, vil man opleve, at det der førhen gjorde en glad nu føles ligegyldigt. 

Vi kan alle opleve, at livet gør ondt, og vi kan alle have perioder, hvor vi er nedtrykte eller kede af det, men hvis varigheden af denne periode er længere, end hvad der forventes af ’almindelig’ ked-af-det-hed kan der være tale om en depression. 

Ét af diagnosekriterierne på depression er, at symptomerne skal have stået på i mindst to uger, og derudover skal der være mindst to kernesymptomer og to ledsagesymptomer tilstede, før tilstanden kan diagnosticeres som depression.

deprimeret kvinde

Symptomer

Kernesymptomer

  • Nedtrykthed
  • Nedsat lyst eller interesse
  • Nedsat energi eller øget træthed

Ledsagesymptomer

  • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
  • Tendens til selvbebrejdelse eller skyldfølelse
  • Tanker om død eller selvmord
  • Besvær med at tænke eller koncentrere sig
  • Indre uro, rastløshed eller hæmning
  • Søvnforstyrrelser
  • Ændringer i appetit og vægttab eller vægtøgning

Det anslås, at 3-5% danskere lider af depression.

stresset kvinde