Bestil tid: +45 42 47 34 50 - eller kontakt her: kontakt@psykologtrinemundbjerg.dk

Jeg holder fri fra d. 18/6-24/6 2024, hvorfor der vil være længere svartid på henvendelser.

Angst er en naturlig følelse og reaktion – alle mennesker oplever på et tidspunkt i deres liv, at være bange eller at reagere med frygt. 

Men nogen oplever hyppigere at være bange, og dette i en grad der påvirker dem og deres livsførelse, og det er i disse tilfælde, at den naturlige reaktion udvikler sig til en lidelse.

Angst som lidelse er en irrationel frygt, hvor angstreaktionen er ude af proportioner med den reelle oplevede trussel. Angst forekommer i mange grader og afskygninger, og er behandlingskrævende, når den påvirker ens livsførelse negativt.

Forestil dig, at du har en indre tænd/sluk-knap der tænder og slukker for dit indre alarmberedskab – for nogen vil beredskabet tænde, når en ”sensor” registrerer en trussel, og slukke når truslen er væk. 

For andre virker sensoren ikke og alarmberedskabet tænder i situationer, hvor der ikke er en trussel og slukker ikke af sig selv. 

I disse tilfælde, har vi brug for hjælp til at lære selv at slukke for alarmberedskabet, for det er drænende, hårdt og ubehageligt når beredskabet er aktivt i længere tid.

Angst består overordnet set af tre dele: din krop, dine tanker og dine handlinger. Når alarmberedskabet tænder, vil du opleve en række kropslige reaktioner der forbereder kroppen på at handle: dit hjerte slår hurtigere, dine muskler spænder op, dine sanser skærpes og din vejrtrækning bliver hurtig. Dine tanker centrerer sig om skræmmende ting og katastrofer, du bliver opmærksom på alt det der er farligt eller kan gå galt, og sammen med de kropslige reaktioner vil tankerne forberede dig på at handle – enten ved at kæmpe, flygte eller ’fryse til is’.

Fakta om angst

Det anslås, at 350.000-400.000 voksne danskere opfylder kriterierne for angst og at 1/10 børn oplever angst eller bekymring i en grad, der forhindrer dem i at gøre ting, de egentlig gerne vil.

Kilde: Lyneham, Abbott, Wignall & Rapee, Cool Kids, Macquaire University Anxiety Research Unit (2003), Psykiatrifonden 2018 ; Befolkningsundersøgelse af Dansk Psykoterapeutforenings via analyseinstituttet YouGov (2016).

Symptomer

 • Hjertebanken eller trykken for brystet
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Indre uro
 • Rysten
 • Svimmelhed
 • Kvalme
 • Øget svedtendens
 • Søvnvanskeligheder
 • Muskelsmerter
 • Tunnelsyn eller sortnen for øjnene
 • Koncentrationsbesvær
 • Ængstelige tanker eller katastrofetanker
 • Tankemylder
 • Kort lunte
 • Ondt i maven
 • Adfærdsændringer i form af undgåelsesadfærd eller flugt fra situationer der er er ubehagelige
Trine psykolog

Der findes forskellige typer af angst

Separationsangst
Debut 6-8 år

Separationsangst er karakteriseret ved frygten for at være adskilt fra forældrene, hjemmet eller andre tætte relationer. Børn med separationsangst frygter ofte, at der vil ske dem selv eller deres forældre noget, når de ikke er sammen.

Socialfobi
Debut 12-14 år

Socialangst er karakteriseret ved frygten for andres kritiske evaluering af en. Socialfobi medfører ofte undgåelsesadfærd, hvor man undgår situationer der giver ubehag.

Generaliseret angst
Debut 10-14 år

Generaliseret angst kan komme til udtryk som en overdreven bekymringstendens, hvor man bekymrer sig om alt. Har man generaliseret angst, vil man ofte opleve at være nervøs, anspændt og ængstelig.

 

 

Enkel/specifik fobi
Debut 7-9 år

Enkel/specifik fobi er karakteriseret som en markant frygt eller angst for specifikke situationer eller objekter.

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
Debut 9-12 år

OCD er en tilstand karakteriseret ved tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstankerne kan fx vedrøre bakterier, sygdom, ulykke eller smitte. Tvangshandlinger er en tvangspræget strategi der har til formål at reducere ubehaget fx ved hjælp af forskellige former for tjekke-adfærd, remser, symmetri, håndvask og gentagelser.

Panikangst
Debut 15-19 år

Panikangst er tilbagevendende og uforudsete panikanfald.

Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD)
PTSD er en angsttilstand der forekommer efter en svært belastende eller traumatisk begivenhed. For PTSD er det karakteristisk, at den udløsende begivenhed genopleves igen og igen i vores tanker eller drømme.